DİKMEN  BELEDİYESİ  AĞIRDAĞ CAMİ TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEME  İHALESİ

TEKLİF KABULÜ

İhale No:006

İhale Bedeli: 329.832TL

            Dikmen Belediyesi, sınırları içerisinde “CAMİ TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEME” uygulanması hususunda teklif kabul edecektir.

       İhaleye Teknik ve/veya Yapı İş Sınıfındaki I. II. III. ve IV.  sınıf müteahhitler katılabilir. Sınıf karneleri son üç(3) aylık güncel olması gerekmektedir.

  1. İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin, 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini tekliflerle birlikte sunacaklardır.
  2. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya Dikmen Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacak(Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
  3. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediye Meclisi en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  4. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  5. İhaleye teklif verenler Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edecekleri Vergi Güvenlik Belgesini teklifleriyle birlikte verecektir. Vermeyenler değerlendirme aşamasında karar üretilmeden önce vermekle mükelleftir aksi halde lehine karar üretilmeyecektir.
  6. Geçici teminat miktarı 10,000.00 TL olacaktır. Geçici teminat süresi 15/01/2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.
  7. İhale dökumanları dikmenbelediyesi.com adresinden görülebilir.

Teklifler en geç 30 Kasım günü mesai bitimine kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır. İhale dokümanının son satış tarihi 24 Kasım 2017 saat 14:00 ‘e kadardır.

Yukarıdaki ihale ile ilgili şartname Dikmen Belediyesi veznesinden CD olarak 250 TL+KDV karşılığında temin edilebilir.

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

BU PROJE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR

 

 1-Özel İdari Şartname

2-Özel Teknik Şartname

3-Yapım İşi Genel Şartname

4-Geçici Teminat Mektubu Örnegi

5-İhale Katılım Beyannamesi

6-İmza Sirkuleri ve Beyanı

7-Sözleşme Örneği

8-Teklif Mektubu 

Dikmen Belediye Agirdağ  Keşif

Gazete ilan

Ağirdağ Cami ve Köy Meydanı.dwg

İstinat Duvarı.dwg

10-kriter-tablosu