DİKMEN  BELEDİYESİ

ASFALT,YAMA VE KALDIRIM YAPIM PROJESİ BİRİM FİYAT İHALESİ

 

TEKLİF KABULÜ

Dikmen Belediyesi, sınırları içerisinde “Asfalt Serimi, Yama ve Kaldırım yapımı” uygulanması hususunda teklif kabul edecektir.

İhaleye Asfalt Plenti olan firmalar Teknik İş Sınıfındaki I. II. ve III. Sınıf ve müteahhitler katılabilir. Sınıf karneleri son üç(3) aylık güncel olması gerekmektedir.

 

  1. İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin, 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini tekliflerle birlikte sunacaklardır.
  2. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya Dikmen Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacak(Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
  3. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediye Meclisi en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  4. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  5. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri ( Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı, Çalışma Dairesi ve Tescil belgeleri) ve/veya diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  6. Geçici teminat miktarı 25,000.00 TL olacaktır. Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktır Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

Teklifler en geç 21 Kasım 2017 günü mesai bitimine kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır. İhale dokümanının son satış tarihi 14.11.2017 saat 14.00’a kadardır.

Yukarıdaki ihale ile ilgili şartname Dikmen Belediyesi veznesinden CD olarak 1000 TL+KDV karşılığında temin edilebilir.

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

 

BU PROJE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ VE DİKMEN BELEDİYESİ TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİR

Belgeler

1-Özel İdari Şartname

2-Özel Teknik Şartname

3-Yapım İşi Genel Şartname

4-Geçici Teminat Mektubu Örnegi

5-ihale- Katılım Beyannamesi

6-İmza Sirkuleri ve Beyani

7-Sözleşme Örnegi

8-Teklif Mektubu

9-KRİTER TABLOSU

9-kriter-tablosu

10-Kaldırım Tek Sartname

11-Metraj ve Fiyatlandirma

Gazete İlan

agirdag beyaz-su-sok dagyolu dikmen  gungor pinarbasi