Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi
 

Araç Alımı İhalesi Teklif Kabulü

Dikmen Belediyesi Meclisinin  06/03/2019 tarihinde 02/2019 sayılı almış olduğu karar gereğince Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV Hibe Programı kapsamında finanse edilen, Alayköy Belediyesi işbirliğiyle Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen ‘’Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi’’ Projesi kapsamında araç ve ekipman alımı yapılacaktır. Alınacak araç ve ekipmanlar aşağıdaki gibidir:

Lot 1: 1 Adet Yol Kenarı Biçme Aracı

Lot 2: 1 Adet Mini Yükleyici ve Aparatları

Lot 3: 1 Adet  2’inci el Ekskavatör

Lot 4: 1 Adet  2’inci el Çekirge/Kendinden yükleyici

Lot 5: Ağaç Yongalama (Öğütme) Makinası

İstekliler  bir lot, birkaç lot veya tüm lotlar için teklif verebilirler. 02/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat olarak banka teminat mektubu kabul edilecektir.

Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediyesi İhale Komisyonu tekliflerin istenen kriterleri  karşılamaması halinde en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

Verilecek teklifler Euro cinsinden ve KDV’siz olacaktır.

Teklifler en geç  15/04/2019 Pazartesi  günü mesai bitimi 16:00’a kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır. İhale dokümanının son alım tarihi 15/04/2019 Pazartesi günü saat 12.00’a kadardır.

İhale dosyası, en geç  15 Nisan 2019, Pazartesi günü mesai bitimi 16:00’ya kadar, Belediye Veznesi’ne yatırılacak 100 TL karşılığında alınacaktır. Alınacak makbuzun ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. İhale dosyası www.dikmenbelediyesi.com adresinden de görülebilir.

 

Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi  Projesi, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV Hibe Programı kapsamında finanse edilmektedir.

Ağaç yongalama (öğütme) makinesi
Çekirge Aracı (Kendinden yükleyici)
BEYANNAME Gazete İhale dökümanı
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU – ÖRNEĞİ
İdari Şartname
Yol kenarıbiçme aracı
TEKLİF MEKTUBU
Özel Hususlar
Mini Yükleyici
Mini Yükleyici Aparatları
Mini Ekskavatör
İMZA SİRKÜLERİ VE BEYANI