1. El Çift Kabin Araç

ARAÇ ALIM İHALESİ

 

TEKLİF KABULÜ

 

Dikmen Belediye meclisinin 19.11.2019 tarihli 10/2019 sayılı almış olduğu karar uyarınca, 1 adet  “2. El  Çift Kabin Pickup  Araç”  ile ilgili teklif kabul edecektir.”

  1. Teminat verilecek teklifin %5’inden az olmayacak şekilde 45 gün süreli olmak koşuluyla banka teminatı veya Dikmen Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacak(Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
  2. Geçici Teminat miktarı 5,000.-TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediyesi İhale Komisyonu en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  4. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

Teklifler en geç 10 Aralık 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır.

  Yukarıdaki ihale ile ilgili teknik bilgiler Dikmen Belediyesi veznesinden 500.00 TL KDV dahil karşılığında temin edilebilir.

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

 

1.MAL ALIMI GENEL ŞARTNAME

2. İdari Şartname – Mal Alımı

3-Teknik Şartname ve mali tablo

4-Geçici Teminat Mektubu Örneği

5-İhale Katılım Beyannamesi

6- Mali teklif formu

7-imza sürküleri ve beyannamesi

Araç ihalesi gazete