Dikmen Belediyesi Yeşil Atık Yönetimi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi Hizmet Alımı İhalesi Teklif Kabulü

Dikmen Belediyesi Meclisinin 17/01/2020 tarihinde 01/2020 sayılı almış olduğu karar gereğince Dikmen Belediyesi’nin Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında Yeşil  Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında İngilizce Dili, Microsoft Office Programları ve Profesyonel eğitimler için hizmet alımı yapılacaktır.

 1.  20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya Dikmen Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacaktır (Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
 2. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediye Meclisi tüm kriterleri karşılayan en ekonomik teklifi kabul edecektir.
 3. Proje KDV’den muaf olduğundan, verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
 4. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen tüm belgeleri diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
 5. İhale dokümanları www.dikmenbelediyesi.com websitesinden ücretsiz erişilebilir, veya Belediye merkez binasından temin edilebilir.

Teklifler en geç 7 ŞUBAT 2020 CUMA günü mesai bitimi 16:00’a kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır.

Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Dikmen Belediyesi ve Alayköy Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Bu belgede belirtilen ifadeler, Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıtıyor olarak kabul edilmemelidir.
   1. -İhale Katılım Beyannamesi
   2. -Mali teklif formu
   3. -İmza sürküleri ve beyannamesi
   4. -Egitimler_Idari Sartname
   5. -Egitimler_Ozel Kosullar
   6. -Egitimler_Teknik Sartname
   7. -Geçici Teminat Mektubu Örneği
   8. -Zeyilname