Dikmen Belediyesi Yeşil Atık Yönetimi ve Hizmetlerinin İyileştirilmesi Hizmet Alımı İhalesi Teklif Kabulü

Dikmen Belediyesi Meclisinin  1/12/2020 tarihinde 09/2020 sayılı almış olduğu karar gereğince Dikmen Belediyesi’nin Avrupa Birliği Toplum Kalkınması 4 Hibe Programı kapsamında yürüttüğü Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Yerel Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi çerçevesinde Alayköy Belediyesi’nin Kurumsal Yeniden Yapılandırmasına Yönelik Danışmanlık hizmeti İhalesi gerçekleştirilecektir.

  1. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat banka teminat mektubu geçerli olacaktır (Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
  2. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediye Meclisi tüm kriterleri karşılayan en ucuz teklifi kabul edecektir.
  3. Proje KDV’den muaf olduğundan, verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  4. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen tüm belgeleri diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  5. İhale dokümanları dikmenbelediyesi.com websitesinden ücretsiz erişilebilir, veya Belediye merkez binasından temin edilebilir.

Teklifler en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai bitimi 16:00’a kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır.

“Yeşil Atık Yönetiminin Geliştirilmesi ve Yerel Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi” Toplum Kalkınması 4 Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Dikmen Belediyesi ve Alayköy Belediyesi işbirliği ile yürütülmektedir.

 

Alayköy Belediyesi Kurumsal ve Yeniden Yapılandırma İhalesi

DM_AlaykoyOrg_Idari Sartname

DM_AlaykoyOrg_Ozel Kosullar

DM_AlaykoyOrg_Teknik Sartname

İhalelerde değişiklik duyurusu

4-Geçici Teminat Mektubu Örneği

5-İhale Katılım Beyannamesi

7-imza sürküleri ve beyannamesi

DİKMEN BELEDİYESİ