DİKMEN  BELEDİYESİ

ASFALT veYAMA YAPIM İŞLERİ BİRİM FİYAT İHALESİ

 

TEKLİF KABULÜ

            Dikmen Belediyesi, sınırları içerisinde “Asfalt Serimi ve Yama yapımı” uygulanması hususunda teklif kabul edecektir.

       İhaleye Teknik İş Sınıfındaki I. ve II. sınıf müteahhitler katılabilir. Sınıf karneleri son üç(3) aylık güncel olması gerekmektedir.

 

  1. İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin, 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir. Ayrıca Müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini tekliflerle birlikte sunacaklardır.
  2. 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasasında belirtilen geçici teminat miktarları geçerli olacaktır. Teminat banka teminat mektubu veya Dikmen Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz geçerli olacak(Çek kesinlikle kabul edilmeyecektir).
  3. Dikmen Belediyesi ve/veya Dikmen Belediye Meclisi en düşük veya en yüksek herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  4. Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
  5. İhaleye teklif verenler Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edecekleri Vergi Güvenlik Belgesini teklifleriyle birlikte verecektir. Vermeyenler değerlendirme aşamasında karar üretilmeden önce vermekle mükelleftir aksi halde lehine karar üretilmeyecektir.

Teklifler en geç 08 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dikmen Belediyesi İhale Teklif Kutusuna atılmalıdır. İhale dokümanının son satış tarihi 05.11.2021 saat 12:30’a kadardır.Bu ihale kapsamında iptal olan bir önceki ihalede dosya alan firmalardan ücret alınmaycaktır.

Yukarıdaki ihale ile ilgili şartname Dikmen Belediyesi veznesinden CD olarak 3000 TL+KDV karşılığında temin edilebilir.

DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI.

BU PROJE, DİKMEN BELEDİYESİ ÖZKAYNAKLARINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR.

 

 

1-İHALE KATILIM BEYYANNEMESİ

2-TEKLİFLER

3-TEMİNATLAR

4-İMZA SÜRKÜLERİ VEYA İMZA BEYYANNAMESİ

5-YETKİ BEYANNAMESİ

6-ŞARTNAME ALINDI MAKBUZU

7-İŞ ORTAKLIĞI VE KONSORSİYUM VE ALT YÜKLENİCİ BEYANNAMESİ

8-İŞ BİTİRME BELGELERİ

9-KAR ZARAR BİLGİLERİ

10-ŞARTNAMELER

11-ELDE BULUNDURULAN İŞLERE AİT BEYANNAME

12-ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

13-öZEL İDARİ ŞARTNAME

14-YAPIM İŞ GENEL SARTNAME SON

15-ZORUNLU BELGE BULUNDURMA

ASFALT METRAJ BÖLÜNMÜŞ

ELDE BULUNAN İŞLERE AİT BEYANNAME

gazete ilan 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

İhale Katılım Beyannamesi

İmza ve Yetki beyannemesi

KONSORSIYUM BEYANNAMESI

MALİ TEKLİF TABLOSU

yer gösterim tutanağı örnek

zorunlu kontol formu

ASFALT METRAJ