VİZYON
Altyapı çalışmaları ve planlaması tamamlanmış, doğal güzellikler içerisinde sakin bir yaşam sunan, hizmetleriyle büyük şehirlere alternatif bir bölge

MİSYON

  • Daha iyi hizmet sağlamak maksadıyla kapasitesini sürekli geliştirmek ve yurttaşlarına eşit hizmet sunmak,
  • Çağdaş belediyecilik anlayışı ve Master Plana göre altyapı çalışmaları yapmak,
  • Bölgenin tarihi, doğal ve ekolojik mirasına sahip çıkarak farklı ekonomik ve sosyal faaliyetlerin de bölgede gelişimini sağlamak ve bölgenin tanıtımını yapmak,
  • Yurttaşlık bilincini yaratmak ve karar almada katılımcılığı desteklemek.