DİKMEN BELEDİYESİ’NİN KURULUŞU

Dikmen Belediyesi 1 Haziran 1986 tarihinde kuruldu.

KARAR NUMARASI: E (K – 1) 94 – 86

VADİLİ VE DİKMEN KÖYLERİNİN BELEDİYEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ:

(Önerge NO: 83/86)

(İ.İ.B.)

Bakanlar Kurulu, 15/1980 sayılı Belediyeler Yasası’nın 4.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak Vadili köyünün ve Aşağı Dikmen ile Yukarı Dikmen Muhtarlıklarından oluşan Dikmen köyünün tüm köy arazileri ile birlikte Belediye’ye dönüştürülmesine karar verdi.

22.1.1986
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ

RESMİ GAZETE
EK I 4 Haziran 1980

Sayı:15/1980
BELEDİYELER YASASI